Dział Promocji

Dział Promocji

w Stowarzyszeniu Cztery Pory Roku (SCPR):

 

promocja@scpr.org.pl

 

 

 

1. Aneta Nowak  - Prezes SCPR - kształtuje pozytywny wizerunek SCPR w mediach (prasa, radio, TV) i aktualizuje strony internetowe oraz profile w mediach społecznościowych (Facebook, Nasza - Klasa, Twitter):

 

promocja@scpr.org.pl

 

2. Dawid Biela - Specjalista ds. projektów multimedialnych - przygotowuje spoty i filmiki promocyjne oraz obsługuje kanały w YouTube.com SCPR:

 

multimediascpr@gmail.com

 

3. Adrianna Lepiorz - Fotograf - wykonuje zdjęcia i obsługuje Galerie SCPR :

 

fotografscpr@gmail.com

 

4. Piotr Cyganik - Grafik - wykonuje logotypy i projekty graficzne materiałów promocyjnych SCPR:

 

grafikascpr@gmail.com

 

5. ... ... - Promotor - zajmuje się kolportażem materiałów promocyjnych SCPR: