Placówki

 

Centrum Poradnictwa Prawnego, Psychologicznego i Zawodowego (CPPPiZ) przy SCPR - w Knurowie, powstało 1 marca 2013 roku. Głównym celem jest udzielanie - przez specjalistów - bezpłatnych porad: prawnych, psychologicznych i zawodowych. Skierowane głównie dla mieszkańców Knurowa. Ambasadorem jest Jan Kaźmierczak - Poseł na Sejm RP - z Gliwic.

Więcej informacji na stronie: www.cppz.pl

 

 grafika: Paweł Mitura-Zielonka

 

 

Centrum Wolontariatu (CW) przy SCPR - w Knurowie, prowadziliśmy w latach 2011 - 2014. Głównym celem było promocja działań NGO, pozyskiwanie Wolontariuszy dla podmiotów pożytku publicznego (NGO) i organizowanie szkoleń, np. z zakresu współpracy z Wolontariuszami z terenu Knurowa.

 

 

 grafika: Paweł Mitura-Zielonka